Odtworzenie izolacji poziomej budynku

W niektórych budynkach izolacja pozioma murów fundamentowych zostaje do tego stopnia zniszczona, że umożliwia podciąganie wzwyż wody z fundamentów, jest to tak zwane podciąganie kapilarne. Pojawiająca się wilgoć najpierw powoduje techniczną degradację murów znajdujących się najbliżej ziemi, a następnie powoduje niszczenie murów powyżej stropu, aż dochodzi do ścian wyższej kondygnacji. Kiedy na wewnętrznej stronie murów zaczyna się pojawiać grzyb i wykwity solne to staje się jasne, że trzeba dokonać już osuszania budynku. Iniekcja pozioma może być wykonywana metodą ciśnieniową. Read More